MitolojiUranyen AstrolojiJüpiter Kova – Admetos İkizler Üçgeni

27 Aralık 2020by Hexagon0

Mitolojik bağlamda Admetus, düğününde Artemis’e adak sunmaması sebebiyle Moireler (Kader Tanrıçaları) ve Artemis tarafından cezalandırılmış ve yerine ölecek birini bulursa kaderinin değişeceği söylenmiştir. Ancak kiminle konuşursa konuşsun, yerine ölebilecek kimseyi bulamamıştır. Ne annesi, ne babası, ne de ailesinden birisi veya tanıdıkları… Eşi Alkestis, kocasının yerine ölmeyi kabul etmiştir, zehir içerek Hades’e gitmiştir. Söylenceye göre Admetus, eşinin ölümünden sonra aslında yaşamak istemediğini keşfetmiştir ve eşinin kaderinin öyle gözükmese bile kendisininkinden daha iyi olduğunu ve daha mutlu olduğunu belirtmiş, ona hiçbir acının dokunamayacağını ve şanına/şerefine yakışır bir şekilde hayatını bitirdiğini söylemiş ve kendisinin kaderinden kaçtığını, aslında canlı olmaması gerektiğini ve acı içerisinde hayatını sürdüreceğini bildirmiştir. Persephone ise bu duruma duygulanarak Alkestis’in Hades’te kalmasına izin vermemiş, dünyaya geri göndermiştir. Bir başka söylenceye göre ise Herakles olayı duyunca Hades’e inmiş ve Hades ile güreşerek yenmiş; Alkestis’in yaşayanların dünyasına geri dönmesini sağlamıştır. 

Buradaki mitolojik bağlamın aktardığı bir kadının kendisini erkeği için kurban edebileceği, kendi kaderinden kaçan birinin acısının daha da artacağı, Tanrılar ile savaşmanın kişinin kaderini daha kötü yapacağı ve kişinin kendi sorumluluklarını başkalarına ötelememesi; yaptıklarının arkasında durması gerektiği ile ilgilidir. Kişisel olarak bu yerleşime yorumum ölümün kıyısına kadar gelmek ve kurtulmaktır, hem içsel hem de fiziksel olarak.

Astrolojik açıdan Admetos, başlangıç ve bitişleri, hayat çarkını, dayanıklılığı, istikrarı, derinliği, odaklanmayı, yoğunlaşmayı, duraklamayı, sekteye uğramayı, ölümü, blokajları, acıya karşı duyarsızlığı sembolize eder. Bir nevi Süper Satürn karakterindedir. Hammadde manasına ve her şeyin ilkel kökeni anlamına da gelir. Dönme hareketinin durması, yoğunlaşma, katılaşma, ağır ve taşınmaz olan şeyleri de simgeler.

Jüpiter ve Admetos arasındaki üçgen açı, toplumların yüzeysel olsa bile ilişki kuramayacak kadar yakınlaşmasını engelleyici faktörlerin artacağını, izolasyonun önemli bir başlık haline geleceğini, bu konularda sebat geliştirilmesinin gerektiğini söylemektedir. Hayata karşı iyimser bakış açısında yetersizlik, depresyon söz konusu olabilir. Atalet ve eylemsizlik baş gösterebilir, Dogmatizm ve kısıtlı perspektif sebebiyle yaşanabilecek krizlere işaret edebilir, ayrışmaya yönelik bazı eylemler tezahür edebilir.  Aynı zamanda burada geri dönüşüm konusunda bazı toplumsal farkındalık çalışmalarının yapılabileceğini, bu konularda bazı buluşların ve icatların da bu açı altında yer alabileceğini belirtmeliyim. Hava yollarında ağır yük taşıyan bazı araçlarla ilgili problemler de bu açı altında oluşabilir.

Admetos’un medikal anlamda olumsuz yönü, hastalığın tohum saçması prensibi anlamına gelir. Olumlu yönü ise hastalığa karşı kontrol ve güç kazanmaktır. Jüpiter’in büyütücü ve genişletici etkisi iki manâda çalışarak hem virüsün yayılmasının büyümesi, aynı zamanda bu kısıtlamalar ile alınacak pozitif sonuçların artması hem de 3. fazın başlangıcı olarak ele almak isterim. Aynı zamanda Jüpiter, bir yasa koyucu olarak sosyal yasaları yönetir ve Admetos ile üçgen bir açı kalıbı altında buluşması, bu konularda gelecek kısıtlama, ayrışma ve izolasyon yasalarının yeni bir şekil alabileceğini söylemek isterim. Admetos’un retro olması sebebiyle 3. faz tam anlamıyla görülemeyebilir, buradaki gelişim fark edilmeyebilir ve kötü sonuçlar doğurabilir, bu kararların ve değişikliklerin alacağı yeni şekiller gecikebilir. Süreç yönetimleriyle ilgili sekteye uğrayabilecek bir çok başlık olabilir. Sosyal organizasyonlar, sosyal grup ve dernekler ile ilgili olarak bazı zorlayıcı etkilerin de bu açı kalıbı altında tezahür edebileceğini belirtmeliyim.

İçsel ve psikolojik açıdan Admetos-Jüpiter üçgeni, hayatta zorlanılan alanı ve zorlukları sembolize eder. İletişim açısından arkadaş ortamlarında oluşabilecek blokajları, kişinin kendini geri çekmesini ve bu yollardan gelebilecek bazı problemleri, kendi sorumluluğumuzda olan ancak ötelediğimiz ve sorumluluğunu almadığımız başlıkları, zihinsel bazı blokajları ve düşünsel açıdan kişinin kendisi tarafından yaratılmış bazı engelleri aşmayı, aynı zamanda kişilerin kendi perspektifinde tutunup kalmamasını, yeni fikir ve düşünceleri elde etmesinin kolaylaşabileceği bir psikolojik yapıyı sembolize eder. Aynı zamanda kişilerin kendi zihinlerinde değiştirmek istediği ve hayat perspektiflerinde dönüştürmek istedikleri bu fikirleri değiştirmek açısından uygun bir zaman dilimidir. Zihinlerin kilitlerini açmak, yeni fikirler ve derinlikler kazanma konusunda olumlu ve ittirici bir enerjinin altında olacağız. Eşler ve partnerler arasında da iletişim yoluyla çıkacak bazı problemlerin veya çıkmayıp kişisel merkezlerde bazı blokajlar yaratacak durumların da habercisi olabilir bu üçgen. İfade, kendi alanımızı ve benliğimizi özgürleştirici iletişim çabası geliştirmek için uygun bir zaman dilimi sunmaktadır.

Transit süresi +/- 5 gündür ve etkiyi 1-2 ve 23-24 derece sabit burçlar, 1-2 ve 16-17 ve 23 derece değişkenler, 9-10 derece öncü burçlarda yerleşimi olanlar daha ağır karşılayacaktır.

Işık ile.

 

Kaynakça

  • Uranyen Astroloji, Sevilay Eriçdem, Mona Yayınları
  • Uranyen Astroloji Ders Notları, Sevilay Eriçdem
  • Admetus, Vikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://kronoskop.com/wp-content/uploads/2020/12/Under_Construction_Light-Gif.gif

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya Hesaplarımız