AçılarDolunayGüneş-Jüpiter Kavuşumu

30 Ocak 2021by Hexagon0
Bu yazı  Güneş – Jüpiter kavuşumu, 28 Ocak Dolunayı ve Venüs-Plüton kavuşumu üzerinedir. Tezahür edecek enerjilerin ve süreç içerisinde ortaya çıkabilecek unsurların genel çerçevesidir. Süreç boyunca kişisel haritaların aldığı etkenler deneyimlerde farklılık, tezahürlerde değişkenlik yaratabilir.
Güneş’i sev, içerdeki en büyük gerçeğin, dışarıda yolunu bulmanı sağlayan rehberin.
Güneş bu yaşamda olma bilincinin temsilcisi ve ruhun bu yaşama enkarne olduğu kapıdır, kişisel en büyük gerçekliğimiz ve yaşamdaki en büyük güç kaynağımızdır. Güneş olmadan herhangi bir yaşamsal faaliyet mümkün değildir, ancak tek başına Güneş hiçbir şey için yeterli olmadığı gibi, bir çok faaliyette kendisini ego, bilincin “benlik” yansıması (aşırı ben) ve baskıcı otorite olarak gösterir. Ancak bu göstergeler sağlıksız olanıdır, kendini büyük görme, varlığını dünyadan ve diğer insanlardan ayrı ve bağlantısız görme ve daha bir çok konu bu enerjinin negatif kalıplarındandır. Bu süreçler hayat boyu devinimlidir ve çatışma barındırır. Ancak ego sağlıklı bir tabana oturtulduğunda ise ilerletici ve ışık getiricidir. Aydınlatır, kendiliğinden ve çabasız bir şekilde parlar.

Jüpiter, astrolojide bilinen en büyük iyicildir, Jüpiter yaşamdaki bir çok alana tesir eder, büyüme-genişleme, bereket enerjisi, şans, iyi kader, yolculuklar, ruhun kazandığı deneyimler, ruhsallık, spiritüel olma ve varlığı bu açıdan ele alma ve daha bir çok başlıkta etkisini yaşamımızda derinden hisseder ve mitolojik olarak da getirdiği bir çok hikayeyi, Jovisyen temalar olarak kolektif bilinçteki yansımalarıyla birlikte psikolojik bir şekilde yaşar ve deneyimleriz.

Astrolojide iki ışık olarak tabir edilen Güneş ve Ay, kralların kralı Jüpiter ile buluşursa ne gibi temalar bizleri bekler? Bu kavuşum haritasında Dolunay mevcut olduğu için getireceği enerjiler iki kutuplu temalar olacaktır. Hem krizler mevcut olacak hem de ruhun gelişmesi için üretilmesi gereken, yaratılması gerekenler bu polarite içindeki enerjiler tarafından desteklenecektir. Jüpiter’in iyi manalarının yanı sıra, gölge enerjisi gereği problemleri ve meseleleri de büyütmesi söz konusudur. Problemler, krizler, anlaşmazlıklar büyüyebilir, çünkü iyi kötü ayrımı olmaksızın “büyüme” enerjisi burada çalışacaktır.

 

Motivasyonları nelerdir?

 

Ruh büyümek ve genişlemek ister, duygular buna gerekli tabana sahip olmadığı veya duygusal yetersizlikler yüzünden karşı çıkar. Bilinç genişlemek ve yeniyi keşfetmek ister, ancak temel ihtiyaçlar konusunda karşılaşılacak krizler bunları engelleyebilir. Ego, kendini göstermek ister ancak burada içsel olarak yetersizlik hissiyatından dolayı bir benlik krizi mevcut olabilir. Veya bunların tam tersi tezahürler gerçekleşebilir. Vibrasyonun niteliği varlığın doğurmak (yaratmak, üretmek bâbında) istediği şeyleri temellendirmek ve bunları dış dünyaya açmak üzerine.

Büyüme, genişleme ve yeniye doğru ilerleme motivasyonunun en büyük açılımı ilişkiler, arzular ve bunların dönüşümü, kadınlık, dişil enerjinin dönüşümü ve maddi kaygılarla ilgili olabilir. Özellikle burada ilişkilerin form değişiklikleri, enerjisinin dönüşümü veya kaybı, arzuların dönüşmesi ve değişmesi, temellendirilmemiş bazı yapıların kökten yıkılması mümkün olabilir. Ayrıca Jüpiter’in gölge enerjisi sebebiyle bu açılımlar olurken; sağlıksız bir ego söz konusu olabilir. İlişkilerdeki dengelerin dönüşümü ve arzuların dönüşümü konusunda abartılı tavırlar, her şeyi ele geçirmeye çalışan düşünüş yapısı, aşırı ben merkezci olma, benliği çok fazla ön planda tutma veya tam tersi şekilde benliği, başkalarını önemsediğimiz kadar önemsememe durumu söz konusu olabilir. Dolunay zamanlarında denge, en problematik alanlardan bir tanesi haline dönüşebilir. Lunasyon fazlasıyla yüksek olduğu için, gerilim ve gerginlik de mevcut olabilir, anlaşmazlıklar ve tartışmalar çıkabilir.

Güneş-Jüpiter görünümü, içsel potansiyelin uyandırılması ile de ilgilidir. Burada içsel motivasyonu artırıcı bir enerji ile birlikte hedeflere doğru yola çıkma arzusu mevcuttur, gerçekleştirilmek istenen “ben” için fırsatlar ve hediyeler söz konusudur. Bu fırsatlar dışsal şeyler olabileceği gibi, aynı zamanda ruhsal ve içkin başlıklarla ilgili de olabilir. Örneğin, ruhsal açıdan uygulanmayan, bilinç tarafından bilinen ancak yaşamsal düzene adapte edilmemiş gerçekliklerin hayata katılmasını sağlamak şeklinde çalışabilir. Kendi olma, kendini keşfetme ve bu enerjiyi hayata taşıma konusunda çok önemli bir yerleşimdir.

Bilinci bir üst seviyeye çıkarmaya yönelik uyarıcı enerjiler niteliğiyle zorlayıcı ve sürtüşmeli anlar mevcut olabilir, Uranüs ve Mars gibi iki gezegenin bu kavuşuma T-kare ile dahil olması, bu alanlarda eylemi zorlayıcı ve sert bir şekilde doğurabilir. Solar enerji fazlasıyla uyarıcı ve eyleme yönelik etkenler tarafından tetiklendiği için, hem aile içerisinde hem ilişkiler içerisinde anlaşmazlıklar, tartışmalar ani ve dürtüsel olarak tetiklenebilir. Hem dolunay enerjisi içerisinde hem de T-Kare kalıbının varlığından ötürü yaşanacak bazı krizler, problemler ilerletici ve genişletici olacaktır. Bu yerleşimin T-Kare enerjisiyle tezahür etmesi hem eylemi hayati derecede önemli kılar, hem de Durağan bir Merkür’den gelen enerji ile “bilincin revizyonu” meselesini ele almak ister. Bilincin revizyonu, sevgi-benlik-sevgiyi alma ve verme- aşırı arzuların ve ihtirasların ruhtan götürdüklerini görme-kendini analiz etme ve bunu zihinsel perspektifte özümseme gibi başlıkları içerir. Üst bilincin işaret ettiği varlıksal deneyim alanlarını dönüştürmek, bilişsel açıdan bir üst seviyeye çıkmak, bir üst perdeden olayları analiz edebilmek ve bunları varlığa özümsetmek en önemli mücadele alanlarından bir tanesidir.

Aynı zamanda sevgi enerjisinin “derin” tutkularını dönüştürmeye, sağlıksız ve bağımlı bir sevgi anlayışının yerine “dengeli” bir sevgi anlayışını yaşama çekme konusunda ciddi bir enerjinin varlığı söz konusudur. Arzuları ve istekleri dönüştürmek ister. Kişisel merkezlerde bozuk olan bu dokuları tamir etmek üzerine yıkımlar beraberinde gelebilir. En azından “zihinsel” olarak bu enerjiler ile çokça meşguliyet söz konusu olabilir. İlişkiler içerisinde yaşanabilecek bir takım geri çekilmeleri, dağılmaları ve bozulmaları da beraberinde getirebilir. İlişkiler içerisinde donukluk, uzaklık, ciddiyet ve kırgınlık temaları hakim olabilir. Yeraltının Tanrısı Hades tarafından aşağıya çekilmeye çalışan bir Venüs ile karşı karşıyayız. Partnerlerin güç hakimiyetini sağlaması konusunda, içsel bazı yetersizlikleri ve yeterlilikleri analiz etmesini isteyen, gücü farklı bir şekilde algılamak isteyen ve “maddesel” algılar ile dışarıda değil tam tersine içeride aramaya ve bu içsel yetkinliği sağlamak isteyen bir yerleşim mevcut ve aynı maddesel algı “kaygı” vibrasyonunu da beraberinde getirebilir, bazı maddi problemler ilişkiler içerisinde bozulmalar yaratabilir ve borçlanmalar yüzünden bu kaygı ve endişelilik hali de söz konusu olabilir.

Aslında bu konu, hem ruhsal hem de maddi alemler içerisinde bir devinimi yaratır. Aslan-Kova, yaşamsal gelişimin iki ana enerji koludur. Bir tanesi benlik, diğeri toplumsal benlik olan iki gelişimsel kapıya açılır. Ruhun en fazla deneyim elde ettiği yerlerdir. Bu çeşitlilikte birliğin simgesidir. Varlığın, bütünle olan bağının güçlendirilmesidir ve ben-o çelişkisini yeni bir perspektif ile ele almanın merkezidir. Ben’in diğerlerinden, diğerlerinin de benden farklı olmadığını algılamaktır, evrensel  birliktir, karşıtların tekliğidir, sabitliktir, kendini var ederken başkalarını var etmek ve yardım etmektir. Ancak ilk önce kendini sağlıklı bir biçimde var etmelidir (Aslan), ardından diğerlerine de bu yolda otomatikman hizmet edecek hale bürünecektir. (Kova) Bu görünüm, bireylerin kendi içsel gerçekliğine erişmesi, gerçeğini dışsallaştırması ve bu gerçeğe hizmet etmeyenleri dönüştürmek hakkındadır. Kişisel gerçekliği sağlıklı, özgün ve kendine has bir şekilde ortaya koymak gereklidir.

Yaratıcı alanlarda uğraş verenler için gelişime dayalı bir kavuşum olmakla birlikte, üretim alanında karşılaşılabilecek bir takım krizler ve engeller söz konusu olabilir. Aynı zamanda Jüpiter’in iyicil karakteri ile vereceği hediyeler ve armağanlar da söz konusu olabilir. İlham açısından ve yaratıcı enerjilerin ruhu sarması açısından kıymetli bir vakittir.

Süreç kendi içerisinde bazı sert ve olumsuz enerjiler taşısa da “dönüşüm” bu enerjiyi sağaltmanın anahtarıdır, içsel inancın ve içsel bakışın, yaşama aydınlığı getirmesini sağlayacak şekilde analiz edilmesi de diğer anahtarıdır. Genel çerçevede bazı olumsuzluklar, ayrışmalar içerse de genellikle olumlu bir görünüm söz konusudur ancak burada bireylerin kendini ele alma biçimi ve kendi değer yargıları, özellikle “öz-sevgi” ve “öz-saygı” anlayışının seviyesine göre tezahürlerde değişiklik beklenebilir.

Aynı zamanda Merkür’ün durağan pozisyona geçtiği anda rezonansında çalıştığı bir sabit yıldız mevcut, Sadalsuud olarak adlandırılan bu yıldız “kova” semboliği ile özdeşleştirilmiş, yaşama ve susuz kalan yerlere su götürme manasını almıştır.

Janus, bu yıldıza zorluklar ve itibar kaybı/gözden düşme getirdiği yorumunu yapmıştır. Felber, daha yüksek seviyelere ulaşmayı, daha yüksek bilinç seviyelerine girişi açtığını, yüksek sezgisellik ve ruhsal yaratıcılık verdiğini, aynı zamanda sinirlere bağlı gelişebilecek bazı problemlerin de olabileceği yorumunu getirir.

Bernadette Brady ise, yıldıza ismini veren Arap geleneği tarafından şanslı olarak tabir edildiklerini iletir. Sadalmelek ve Sadalsuud çift yıldızdır, Sadalmelek “kralların en şanslısı”, Sadalsuud ise “şansın en şanslısı” manasına gelir diye iletmiş, yaşama su ve/veya yağmur getirici niteliklerinden bahsetmiştir. Bağlantıda oldu gezegenlere göre açılımın şans yönünden değerinin değişebileceğini aynı zamanda “belirtilen bu alanlarda” şeylerin akışı ile bağıntılı olduğunu belirtmiştir. Kişilerin hayatında mutluluğu bulma potansiyeline de işaret ettiğini söylemiştir.

 

Sol Lucet Omnibus 

Güneş herkes için parıldar.

 

Kaynakça

Tetrabiblos I, Ptolemaios, Çev : Devrim Yılmazer, Zodyak Yayıncılık, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://kronoskop.com/wp-content/uploads/2020/12/Under_Construction_Light-Gif.gif

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya Hesaplarımız